цікаве

Іслам - святині

Хадисы содержат свидетельства из жизни Мухаммада (и иногда его сподвижников), включающие детали ритуальной религиозной практики, молитв, поста, тех или иных элементов повседневного обихода, в частности правила поведения, требования, предъявляемые к быту, одежде. Хадисы считаются важными источниками для понимания вещей, которые упоминаются в Коране без подробного объяснения. Такая "разъяснительная" функция хадисов открыла путь для развития целого направления исламской богословской и философской мысли - комментирования Корана ("tafsir"), особенно широко распространенного в арабском и персидском мире в средние века.

ЗАВАНТАЖИТИ ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ:

про проект

Раді запропонувати колекцію електронних книг, які містять багатовікову мудрість спекотних пісків і прохолодних оазисів Близького Сходу, що своєю особливою силою духу заслуговує найважливіше місце в сучасному світі філософських та духовних знань.

Наш проект не є релігійним - в тому сенсі, що він не підтримується тією чи іншою релігійною спільнотою, не має за мету навернення читача до тієї чи іншої релігії. Ми висловлюємо глибоку повагу до практик і вчень, які сьогодні є канонічними (в ісламі, християнстві, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі), й вважаємо, що Віра, виражена в різних релігійних формах, єдина.

Рішуче висловлюючись, також, проти тлумачення чи використання релігійних текстів тим чином, який передбачає маніпулювання, виправдовування агресії, міжконфесійної чи міжнаціональної ворожнечі, ми прагнемо надати доступ до справжньої духовної літератури, у формі існуючих насьогодні джерел, за можливості зберігаючи паритет і нейтральність у відношенні до різних конфесій традиційних релігій. Ми бажаємо допомогти читачу віднайти шлях до дійсно мудрої книги, минаючи тенети пропаганди й релігійного фанатизму.

Звертаємо увагу, що наш проект не здійснює продаж книг (друкованих чи електронних), не займається їх рекламуванням в комерційному сенсі та не гарантує точність і автентичність відповідних перекладів чи текстів, в чому ми, як і будь-який читач, покладаємось на видавництва. Натомість, ми посилаємося на друковані видання, що зараз існують, як на авторитетні форми фіксації зазначених творів, визнаючи, при тому, первинність саме твору, а не носія.

авторські й суміжні права

Всі книги знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет й відповідні посилання на них розміщуються для ознайомлення із джерелами з метою особистого, некомерційного використання. За нашими обгрунтованими припущеннями твори, які в них містяться, є суспільним надбанням. В разі, якщо авторські чи суміжні права на друковане видання забороняють розповсюдження його електронної копії, повідомте нам admin_theologica@mailo.com, із доданням документів, що підтверджують протиправність розміщення посилання.

партнерcькі та споріднені інтернет-ресурси 

theologica lawanalytics

Free Web Hosting